Kontakty pre získanie viac informácií o službách a produktoch.

Kontaktný formulár:

Felix Expres s.r.o.

tel:
0905 195 299
e.mail:
info@felixexpres.com

Sídlo spoločnosti, fakturačná a korešpondenčná adresa

Jána Halašu 2705/7, 91108 Trenčín

IČO: 51321327
DIČ: 2120673830

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 35908/R od dňa 26.01.2018.

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa
IBAN : SK74 0900 0000 0051 4080 3895
BIC SWIFT kód : GIBASKBX