Povinnosti pre e-Shop s pneumatikami

Sprísnili sa povinnosti distribútorov (teda aj e-shop s pneumatikami), ktorí sú povinní zabezpečiť bezplatný spätný zber odpadových pneumatík a konečný používateľ pneumatík ich môže odovzdať len distribútorovi pneumatík.

Treba rátať s prekážkami.

Teda ak sa chystáte založil internetový obchod s pneumatikami, vedzte že ste povinný mať zriadené fyzické odberné miesto pre vašich zákazníkov, v prípad že by sa rozhodli odovzdať u vás  svoje staré pneumatiky. 
Túto povinnosť si "ošetrite" najlepšie ako prvú vec pri zakladaní e-shopu, pretože bez takéhoto odberného miesta prakticky nemôžete začať predávať.

Nie len e-Shop.

Povinnosť distribútora pneumatík nemá len  e-Shop. Teda nie len podnikateľ a právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu. Má ju aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Ktoré pneumatiky treba zbierať?

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pneumatík sa vzťahuje na všetky pneumatiky uvedené na trh SR, či už samostatne , na kolesách motorových a nemotorových vozidiel alebo dovezené za účelom protektorovať ich.
Nevzťahuje sa na pneumatiky z detských kočíkov, vozíkov pre osoby zdravotne postihnuté alebo ručných vozíkov.

Čo s nimi?

Takto vyzbierané pneumatiky musíte odovzdať priamo výrobcovi, ktorí zabezpečuje zber buď individuálne alebo prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“). OZV musíte nahlásiť odberné miesto, a oni vám určia podmienky za akých budú od vás pneumatiky vyberať.

Pokuta za porušenie predmetných povinností je vo výške od 800 EUR do 80 000 EUR .

Z praxe.

Každá OZV si určuje podmienky za ktorých sa bude zber vykonávať. Musíte počítať s tým že si určia minimálne množstvo v kusoch, kilách (tonách), frekvenciu zberu a podobne. Niekedy môžete zaplniť aj celý kontajner než sa zber uskutoční.
V texte sú zámerne vynechané čísla zákonov a paragrafov a odborné definície. Má mať charakter oboznámiť s problematikou širšiu verejnosť.