Fulfillment - služba pre Skladovanie e.Shopu

Fulfillment

je distribúcia tovaru koncovému zákazníkovi treťou stranou. Táto služba zabezpečuje kompletný logistický proces od okamihu predaja až po doručenie zákazníkovi. Služba teda zabezpečuje prebratie, prijatie a uskladnenie Vášho tovaru, kompletizáciu Vašich objednávok, zabalenie, samotné odoslanie a doručenie zásielky Vaším odberateľom.

Komu slúži?

Služba fulfillment je určená najme internetovým obchodom a obchodným spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú distribúciou a predajom tovaru. Službu fulfillment si prenajímajú pretože nemajú alebo nechcú mať vlastný sklad. Firmám odpadajú starosti a môžu sa viac zameriavať na svoj Business.

Prečo je fulfillment výhodný.

Fulfillment má nepochybne veľa výhod. Určite je to jedna z najvýhodnejších foriem skladovania pre eShop. Váž tovar putuje priamo k poskytovateľovi služby. A Vy si tak môžete robiť svoju prácu na ktorú sa špecializujete. Odpadá Vám tak veľa starostí a stresu. Mimo iné aj fyzika práca s tým spojená.

Šetrí čas

Je dôležité do čoho vložíte Váž čas. O to viac ak ho máte stále menej a menej. Využite svoj čas na rozvíjanie Vašej firmy, aby napredovala a rástla. Nestrácajte ho čakaním na dodávky tovaru, vybavovaním reklamácií, balením zásielky alebo hľadaním strateného tovaru a ďalším.

Šetrí financie

Proces skladovania je vo firme zväčša najviac stratová položka. Pretože Vám v podstate netvorí žiaden zisk iba obrovské náklady. Preto sa musíte snažiť skresávať výdavky skladu na minimum. A to aj vďaka službe fulfillment.
V článku sú zámerne vynechané odborné slová, frázy a poučky. Slúži na priblíženie problematiky širšej verejnosti.