Cross - Docking pre e-Shop

Čo je Cross - Docking

Cross - Docking je distribučný systém, kde tovar dodaný do skladu ( distribučného centra ) nie je určený na uskladnenie. Tovar je predisponovaný do požadovaného množstva a zloženia, a odoslaný ku konkrétnemu zákazníkovi.

Používané typy techník

  • Paletový: Palety od rôznych dodávateľov sú bez úprav prerozdelené a zoskupené podla miesta určenia. Takto zoskupené sú prepravené priamo k príjemcovi.
  • Krabicový: Tovar na paletách je vzájomne kombinovaný do jednej zásielky. Obsah paliet sa rozoberie a kompletuje sa s tovarom od iných dodávateľov. Takto pripravené zásielky sa odošlú priamo k príjemcovi.

Využitie pre e-Shop

e-Shop obdrží jednu alebo viac objednávok od svojho koncového zákazníka, ktoré obsahujú tovar od rôznych dodávateľov. eShoper objedná len požadované množstvá tovaru od jednotlivých distribútorov a nechá si ich poslať poskytovateľovi služby cross - docking ( CD ).
Poskytovateľ CD obdrží jednotlivé zásielky, rozbalí ich a predisponuje do požadovaného množstva a zloženia. Skompletizuje objednávky, zabalí objednávku, pribalí požadovanú dokumentáciu alebo prospekty a odošle balík v mene e-Shopu.

Výhody Cross -Docking

  • úspora nákladov na skladovanie
  • šetrí skladovacie miesto
  • menšia viazanosť finančných prostriedkov v zásobách